TFP

Sesje organizowane są na zasadach TFP z obopólną korzyścią dla modelki i fotografa. Zapytaj o dostępne terminy Kontakt . Wzór umowy TFP Umowa TFP Przed realizacją sesji fotograficznej na zasadach TFP podpisywana jest odpowiednia umowa, której strony ustalają wzajemne zobowiązania. Umowa zostanie podpisana w dniu sesji, w związku z czym należy mieć ze sobą dokument poświadczający tożsamość. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (zawarta na końcu umowy). Wówczas przed sesją należy wydrukować umowę i dostarczyć ją podpisaną przez opiekuna. Treścią umowy jest zorganizowanie przez fotografa sesji i nieodpłatne przekazanie wybranych przez niego zdjęć …